Doa Akhir Tahun dan Doa Awal Tahun

Insya Allah sore ini 4 November 2013 M akan menjadi akhir dari tahun 1434 Hijriyah. Itu berarti bahwa selepas magrib nanti akan menjadi awal baru untuk tahun 1435 H. Sebagaimana biasanya maka seyogyanya sore ini kita panjatkan doa akhir tahun dan nanti selepas maghrib kita baca juga doa akhir tahun.

DOA AKHIR TAHUN


Doa akhir tahun dibaca 3 kali pada akhir waktu ashar atau sebelum masuk waktu maghrib pada akhir bulan Zulhijjah.
Doa Akhir Tahun
Doa Akhir Tahun

Artinya:
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan seluruh alam raya.
Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya.
Ya Allah Engkaulah Yang Abadi, Dahulu, lagi Awal. Dan hanya kepada anugerah-Mu yang Agung dan Kedermawanan-Mu tempat bergantung.
Dan ini tahun baru benar-benar telah datang. Kami memohon kepada-Mu perlindungan dalam tahun ini dari (godaan) setan, kekasih-kekasihnya dan bala tentaranya. Dan kami memohon pertolongan untuk mengalahkan hawa nafsu amarah yang mengajak pada kejahatan,agar kami sibuk melakukan amal yang dapat mendekatkan diri kami kepada-Mu wahai Dzat yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan.
Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, Nabi yang ummi dan ke atas para keluarga dan sahabatnya. Segala puji hanya bagi Allah tuhan seluruh alam raya.

DOA AWAL TAHUN

Doa Awal Tahun dibaca 3 kali selepas maghrib pada malam 1 Muharram.
Doa Awal Tahun
Doa Awal Tahun
Artinya:
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala Puji hanya bagi Allah tuhan seluruh alam raya.
Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Ya Allah Engkaulah Yang Abadi, Dahulu, lagi Awal. Dan hanya kepada anugerah-Mu yang Agung dan Kedermawanan-Mu tempat bergantung. Dan ini tahun baru benar-benar telah datang. Kami memohon kepada-Mu perlindungan dalam tahun ini dari (godaan) setan, kekasih-kekasihnya dan bala tentaranya. Dan kami memohon pertolongan untuk mengalahkan hawa nafsu amarah yang mengajak pada kejahatan, agar kami sibuk melakukan amal yang dapat mendekatkan diri kami kepada-Mu wahai Dzat yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan.
Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya dan sahabatnya. Segala Puji hanya bagi Allah tuhan seluruh alam raya.

Demikian doa Akhir dan awal tahun. Silahkan diamalkan, InsyaAllah banyak manfaatnya.

Postingan populer dari blog ini

Asal Usul Nama Hari (Versi Inggris)

About Rujak

Asal Kata Minggu Dan Ahad

Sedikit Demi Sedikit Lama - Lama Menjadi Bukit

Spasi MS Office Word Banyak Yang Hilang